Ψηφιακός Ηρόδοτος II
Έργα

Ψηφιακός Ηρόδοτος II

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, έχει ξεκινήσει τη διαδικασία προετοιμασίας ψηφιοποίησης, στο πλαίσιο της πράξης <<Ψηφιακός Ηρόδοτος II>> , που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020

Μετάβαση στο περιεχόμενο