Σχετικά με εμάς

Σύντομο ιστορικό

Τον Ιανουάριο του 1998 η τέως Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου σε συνεργασία με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμος Ρόδου, Δήμος Κω, Δήμος Καλύμνου, Δήμος Νισύρου) και το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, προέβη στην ίδρυση Περιφερειακού Ενεργειακού Γραφείου, το κόστος λειτουργίας του οποίου συγχρηματοδοτήθηκε για τα τρία πρώτα χρόνια από το Πρόγραμμα SAVE II της Ε.Ε.

Η τέως εταιρεία «Ενεργειακό Γραφείο Νομού Δωδεκανήσου Α.Ε.», διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία στην επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της ΝΑΔ στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση έργων χρηματοδοτούμενων από ευρωπαϊκούς πόρους και έχοντας ικανότατο στελεχιακό δυναμικό με μεγάλη εμπειρία σε αναπτυξιακά θέματα, αποτέλεσε την Αναπτυξιακή Εταιρία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»

Σκοποί της Αναπτυξιακής Εταιρείας της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»

  1. Η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Ένωσης Περιφερειών, καθώς και των φορέων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
  2. Η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου καθώς και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος.
  3. Η συμμετοχή της σε ευρωπαϊκά προγράμματα και η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαπεριφερειακό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Μάρα Αντωνιάδη
Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Θεμέλαρος
Δ/νων Σύμβουλος: Ιωάννης Γ. Μηνατσής
Μέλος: Γεώργιος Γεωργαλλίδης
Μέλος:
Γεώργιος Παυλούς

Μετοχικό Σχήμα

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: 94%, 557.781 μετοχές
Δήμος Ρόδου: 4%, 23.794 μετοχές
Δήμος Κω: 1%, 5.837 μετοχές
Δήμος Νισύρου: 1%, 5.837 μετοχές

Μετάβαση στο περιεχόμενο