Δημιουργία ιστοσελίδας για την πράξη ΑΝΔΙΚΑΤ
Έργα

Δημιουργία ιστοσελίδας για την πράξη ΑΝΔΙΚΑΤ

Μόλις δόθηκε στη δημοσιότητα η επίσημη ιστοσελίδα της πράξης ΑΝΔΙΚΑΤ:
http://andikat.eu/

Υπεύθυνη για τη δημιουργία και ενημέρωση της ιστοσελίδας είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, κύριος δικαιούχος της πράξης ΑΝΔΙΚΑΤ.

Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020.

Μετάβαση στο περιεχόμενο