Έργα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΙΙ

Ψηφιοποίηση, Προσβασιμότητα και Διάχυση Πολιτισμικού Προϊόντος

EUREGA

EUropean REgions of GAstronomy building resilience and creating economic growth

ΑΝΔΙΚΑΤ

Καταδυτικές Διαδρομές σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της Αν. Μεσογείου

RECREATE

REinforce Competitiveness of Regional Transport Small Medium Enterprises (SMEs)

DESTIMED PLUS

Ecotourism in Mediterranean: From Monitoring and Planning to Promotion and Policy Support

LABELSCAPE

Integration of sustainability labels into Mediterranean tourism policies

WINTERMED

Winter Islands Network for all year round Tourism ExpeRience in the Mediterranean

Μετάβαση στο περιεχόμενο