Έργα

Digital Solutions to Empower Island Communities – Digital Islands

Αύξηση δυνατοτήτων ανάπτυξης και εφαρμογής ψηφιακών πρακτικών και λύσεων σε όλες τις κοινωνικοοικονομικές διαστάσεις των νησιωτικών κοινωνιών

REVIVE

Ανάπτυξη και ενίσχυση της έρευνας και των ικανοτήτων καινοτομίας και υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογιών - Ενίσχυση μιας καινοτόμου βιώσιμης οικονομίας

TOURISMO - TOURism Innovative and Sustainable Management of flOws

Ανάπτυξη και ενίσχυση της έρευνας, της καινοτομίας και της υιοθέτησης προηγμένων τεχνολογιών για την ενίσχυση του βιώσιμου τουρισμού.

GENERA

Mετασχηματισμός ενεργειακού πλαισίου των ευρωπαϊκών περιφερειών σε νησιωτικές περιοχές

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΙΙ

Ψηφιοποίηση, Προσβασιμότητα και Διάχυση Πολιτισμικού Προϊόντος

EUREGA

EUropean REgions of GAstronomy building resilience and creating economic growth

ΑΝΔΙΚΑΤ

Καταδυτικές Διαδρομές σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της Αν. Μεσογείου

RECREATE

REinforce Competitiveness of Regional Transport Small Medium Enterprises (SMEs)

DESTIMED PLUS

Ecotourism in Mediterranean: From Monitoring and Planning to Promotion and Policy Support

LABELSCAPE

Integration of sustainability labels into Mediterranean tourism policies

WINTERMED

Winter Islands Network for all year round Tourism ExpeRience in the Mediterranean

ΕΣΠΑ 2014-2020

Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας
ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

«ALTER ECO PLUS:

Underpinning mainstreaming processes of the Carrying Capacity Limit
calculation tool to improve tourism policies and strategies in MED territories

Μετάβαση στο περιεχόμενο