Πρόσκληση έκτακτης γενικής συνελεύσεως
Δελτία Τύπου Προσκλήσεις

Πρόσκληση έκτακτης γενικής συνελεύσεως

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ»

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στην Πλατεία Ελευθερίας 1 του Δήμου Ρόδου στις 27 Απριλίου 2018, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 11.00 με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

  1. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Σε περίπτωση που, κατά την αρχική (ως ανωτέρω) συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως δεν επιτευχθεί η εκ του Καταστατικού οριζόμενη απαρτία προς λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως, θα συνέλθει Πρώτη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 8η Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν με το άρθρο 12 του καταστατικού.

 

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος                                

Χρήστος Μπάρδος

Μετάβαση στο περιεχόμενο