Το φυλλάδιο του έργου DESTIMED PLUS στα Ελληνικά!
Destimed+ Έργα

Το φυλλάδιο του έργου DESTIMED PLUS στα Ελληνικά!

💭 Τι στοχεύει να πετύχει το έργο #DESTIMEDPLUS;
✨ Τα εργαλεία και η μεθοδολογία που αναπτύχθηκαν σε αυτό το έργο του προγράμματος Interreg MED προωθούν βέλτιστες πρακτικές για την ανάπτυξη, τη μέτρηση και την παρακολούθηση του οικοτουρισμού στην περιοχή της Μεσογείου!
📋 Μάθετε περισσότερα για το DESTIMEDPLUS στο νέο φυλλάδιο του έργου, το οποίο είναι πλέον διαθέσιμο και στα ελληνικά!

💭 What is #DESTIMEDPLUS aiming to achieve?
✨ The tools and methodology developed in this Interreg MED Programme project promote best practices for developing, measuring and monitoring #ecotourism in the Mediterranean!
📋 Find out more about this Interreg Med project in our new brochure!

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο