ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΙΙ
Έργα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΙΙ

Αναφορά στο Ευρωπαϊκό έργο : Ψηφιακός Ηρόδοτος ΙΙ, όπως ακριβώς φιλοξενείται στον επίσημο ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε Ελληνική αλλά και Αγγλική έκδοση!!!

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/Greece/preserving-the-history-of-cyprus-and-the-south-aegean-through-digitisation (Αγγλική έκδοση)

https://ec.europa.eu/regional_policy/el/projects/Greece/preserving-the-history-of-cyprus-and-the-south-aegean-through-digitisation (Ελληνική έκδοση)

Μετάβαση στο περιεχόμενο