Πρόσκληση μελών του LEC Καρπάθου σε διαδικτυακή συνάντηση – DestiMED PLUS
Destimed+ Έργα Προσκλήσεις

Πρόσκληση μελών του LEC Καρπάθου σε διαδικτυακή συνάντηση – DestiMED PLUS

Κατόπιν της πραγματοποίησης του ελέγχου του οικοτουριστικού πακέτου από εξειδικευμένα στελέχη που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο, απεστάλησαν οι συστάσεις για τη βελτίωση του πακέτου από τους τεχνικούς εταίρους του έργου.

Στο πλαίσιο της συνολικής ενημέρωσης και της τελικής συνδιαμόρφωσης των προτάσεων βελτίωσης του οικοτουριστικού πακέτου, προσκαλούμε τα μέλη του LEC της Καρπάθου σε μία διαδικτυακή συνάντηση την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο