Ελληνική Εικονική Επίσκεψη Μελέτης
Recreate Έργα Ημερίδες

Ελληνική Εικονική Επίσκεψη Μελέτης

Η Ελληνική Εικονική Επίσκεψη Μελέτης διοργανώθηκε από την ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.. διαδικτυακά στις 18 Μαΐου 2022. Αυτή ήταν η δεύτερη από τις τέσσερις εκδηλώσεις, καθεμία από τις οποίες φιλοξενήθηκε από διαφορετικό συνεργάτη RECREATE, με στόχο την παρουσίαση δύο Καλών Πρακτικών σε όρους της επιχειρηματικής υποστήριξης που προσφέρεται στις ΜμΕ του τομέα των μεταφορών ειδικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

Μετά από μια σύντομη περίληψη των κύριων στόχων του έργου RECREATE, παρουσιάστηκαν οι ιδιαιτερότητες μιας μικρής νησιωτικής περιοχής κατά την εποχή του COVID και μετά τον COVID. Η πανδημία προκάλεσε σοβαρή απομόνωση πολλών νησιών – λόγω τουριστικής απαγόρευσης και περιορισμών κυκλοφορίας ακόμη και για τους ντόπιους που οδήγησαν σε σημαντικές οικονομικές απώλειες και σε αδιαμφισβήτητη ανάγκη να ξεπεραστούν τα σχετικά εμπόδια – και κατέληξε σε νέες βιώσιμες λύσεις. Από την άποψη αυτή, αναλήφθηκαν αρκετές καλές πρωτοβουλίες και παρουσιάστηκαν οι δύο πιο σχετικές για την περιοχή.

Το πρώτο είναι το πρόγραμμα «ΝΗΣΙΔΑ», ένα μέτρο στήριξης για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τον COVID-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιφερειακές επιχειρήσεις υπέστησαν και εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές οικονομικές απώλειες λόγω των περιορισμών που εφαρμόστηκαν για τη μείωση της επιδημίας του COVID-19, ο πρωταρχικός στόχος του προγράμματος, μέσω του οποίου εγκρίθηκε χρηματοδότηση για τουλάχιστον 10 ΜΜΕ μεταφορών (σχετικά με χερσαίες και θαλάσσιες μεταφορά), επρόκειτο να αντιμετωπίσει τις σχετικές δυσκολίες.

Το πρόγραμμα αυτό προσφέρει στήριξη σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 01 «Υποστήριξη ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας», επενδυτική προτεραιότητα 3α «Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και την ενίσχυση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων, συμπεριλαμβανομένων θερμοκοιτίδων» του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου.

Η δημόσια χρηματοδότηση κάλυψε Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των δαπανών της επιχείρησης το 2019, σε κλίμακα μεταξύ 2000 και 10 000 ευρώ. Συνολικά έφτασε τα 39,5 εκατ. ευρώ. Χρηματοδοτήθηκαν συνολικά 3.705 δικαιούχοι σε τέσσερις βασικές κατηγορίες: «Βιομηχανία – Χονδρικό εμπόριο» του Δευτερογενή τομέα και «Τουρισμός – Υπηρεσίες», «Λιανικό εμπόριο» και «Εστίαση» στον Τριτογενή τομέα.

Το ποσό που διατίθεται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι το υψηλότερο σε ποσοστό σε σχέση με τις άλλες 12 Περιφέρειες της Χώρας.

Η δεύτερη πρωτοβουλία αναφέρεται σε Μέτρα Στήριξης Τουριστικών Επιχειρήσεων Λεωφορείων, Σιδηροδρόμων, Τουριστικών και Οδικών Μεταφορών που διαθέτουν Δημόσια Τουριστικά Λεωφορεία, χρηματοδοτούμενα από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Πρόκειται για Κοινή Υπουργική Απόφαση, που συνυπογράφηκε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και το Υπουργείο Τουρισμού μαζί με το Υπουργείο Οικονομικών ότι, λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμό που επιβάλλεται στα μέσα μαζικής μεταφοράς σύμφωνα με τον οποίο οι επιβάτες έπρεπε να τηρούν αποστάσεις και να χρησιμοποιούν 1 θέση από δύο, προσφέρει επιδοτήσεις για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2020.

Η αποζημίωση των δικαιούχων υπολογίστηκε λαμβάνοντας υπόψη την πληρότητα των θέσεων επιβατών των δρομολογίων των περιόδων 2017, 2018 και 2019 για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Στους υπολογισμούς λήφθηκε υπόψη ο συνολικός αριθμός των προσφερόμενων θέσεων, το κόστος του εισιτηρίου και το ποσοστό μείωσης της πιθανής πληρότητας στο 35%.

Το ποσό της αποζημίωσης που χορηγήθηκε ήταν σχεδόν 49 εκατ. ευρώ, ενώ το μερίδιο που δόθηκε σε εταιρείες λεωφορείων με έδρα την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Δωδεκάνησα και Κυκλάδες) αντιστοιχεί σε 875.529 ευρώ. Συνολικά 34 εταιρείες αστικών λεωφορείων (ΚΤΕΛ) και 62 εταιρείες υπεραστικών (ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε.) μοιράστηκαν την αποζημίωση.

Αυτές οι δύο πρωτοβουλίες θα αναλυθούν περαιτέρω και θα επεξεργαστούν κατάλληλα σε βάθος, προκειμένου να συμπεριληφθούν στην ενότητα Καλές Πρακτικές του ιστότοπου του έργου και στη βάση δεδομένων καλών πρακτικών INTERREG EUROPE.

Η τελευταία συνεδρία της εκδήλωσης ήταν αφιερωμένη σε ερωτήσεις των συμμετεχόντων. Όλοι οι συμμετέχοντες επεσήμαναν τις ομοιότητες μεταξύ των μέτρων που εφαρμόστηκαν από διαφορετικές χώρες. Η πανδημία και η επακόλουθη οικονομική κρίση, εκτός από απειλή, αποτελεί ευκαιρία αναδιάρθρωσης και είτε επιβίωσης είτε ταχείας ανάπτυξης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο