Δεύτερη συνάντηση της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης του έργου RECREATE στη Ρόδο
Recreate Δελτία Τύπου Έργα Ημερίδες

Δεύτερη συνάντηση της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης του έργου RECREATE στη Ρόδο

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16 Μαΐου 2019 στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου η δεύτερη συνάντηση της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης (Local Stakeholder Group) και της ομάδας έργου της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου –ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., στο πλαίσιο του έργου “REinforce Competitiveness of REgionAl Transport SMEs ” (Βελτίωση ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών σε επίπεδο περιφερειών), που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG EUROPE 2014-2020.

Το έργο RECREATE έχει ως τελικό στόχο να συντάξει οδηγίες για την κάθε περιφέρεια που συμμετέχει σε αυτό σχετικά με τον καλύτερο τρόπο στήριξης, καθοδήγησης και χρηματοδότησης των Μικρο-Μεσσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών, ώστε να ενισχυθεί η παραγωγικότητα και η καινοτομία τους, προκειμένου να επωφεληθούν από τις αναδυόμενες ευκαιρίες της αγοράς, όπως η ζήτηση για νέες μορφές κινητικότητας, τα ηλεκτρικά οχήματα, η έξυπνη κινητικότητα, κλπ. Το έργο επικεντρώνεται σε τρία σημεία που αφορούν τις ΜΜΕ:

  • να ενισχύσει την ικανότητα καινοτομίας τους
  • να βελτιώσει την πρόσβαση τους στην αγορά και την παραγωγή και
  • να βελτιώσει τα συστήματα χρηματοδότησης τους.

Στην τρέχουσα φάση υλοποίησης, η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. σε συνεργασία με τους εταίρους του έργου από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, τη Ρουμανία και τη Λιθουανία συντάσσουν τη μελέτη αποτύπωσης της υπάρχουσας κατάστασης, από την οποία θα προκύψει το κοινό σημείο εκκίνησης για τη σύνταξη των σχεδίων δράσης στις πέντε ευρωπαϊκές περιφέρειες που συμμετέχουν στο έργο.

Στις εργασίες της 2ης συνάντησης της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης του έργου RECREATE συμμετείχαν εκπρόσωποι του επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις μεταφορές, επιχειρήσεις που σχετίζονται με την κρουαζιέρα, εκπρόσωποι ΜΜΕ και στελέχη του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου και των Λιμενικών Αρχών, στελέχη του Ινστιτούτου Μεταφορών και του παραρτήματος του στη Ρόδο καθώς και εκπρόσωποι του ΚΤΕΛ.

Κατά τον χαιρετισμό του ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα των Μεταφορών της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου κ. Χρήστος Μπάρδος τόνισε  ότι η υλοποίηση του έργου RECREATE εντάσσεται στην συνολική στρατηγική της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την αξιοποίηση όλων των πιθανών πηγών χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους προς όφελος της ανάπτυξης, αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιφέρειας και ενσωμάτωσης σύγχρονων και καινοτόμων τεχνολογιών και εργαλείων στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων και της κοινωνίας.

Το έργο RECREATE χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος INTERREG EUROPE 2014-2020  από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις του έργου στην ιστοσελίδα www.interregeurope.eu/recreate/

Μετάβαση στο περιεχόμενο