4η Συνάντηση Έργου Στα Πλαίσια Του Ευρωπαϊκού Έργου Ψηφιακός Ηρόδοτος ΙΙ.
Έργα

4η Συνάντηση Έργου Στα Πλαίσια Του Ευρωπαϊκού Έργου Ψηφιακός Ηρόδοτος ΙΙ.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου “Ψηφιακός Ηρόδοτος ΙΙ”, η  Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ, στις 7 Νοεμβρίου 2019, ως μέλος του εταιρικού σχήματος, διοργάνωσε την  4η συνάντηση της συντονιστικής Επιτροπής του εν λόγω έργου . Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, αναπτύχθηκε εποικοδομητική συζήτηση για την εξέλιξη των δράσεων ανά πακέτο εργασίας από τον κάθε εταίρο, την υφιστάμενη κατάσταση υλοποίησης αλλά και την πορεία εξέλιξης των διαγωνισμών και των αναθέσεων. Επίσης, συζητήθηκαν τα οικονομικά θέματα καθώς και ο καθορισμός των επόμενων βημάτων – δράσεων με στόχο την ολοκλήρωση του έργου. Μετά το τέλος της συνάντησης, οι εκπρόσωποι  του ΡΙΚ, του ΓΤΠ, της Ενεργειακής ΑΕ και της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης έδωσαν συνέντευξη τύπου στα τοπικά Μ.Μ.Ε. έτσι ώστε να ενημερωθεί και το ευρύ κοινό για τη σημασία και την πορεία του έργου. Το Έργο «Ψηφιακός Ηρόδοτος II» αποτελεί ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ψηφιοποίησης και ανάδειξης αρχειακού υλικού ιδιαίτερης ιστορικής σημασίας, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014 -2020. Με την ολοκλήρωση του Έργου τον Φεβρουάριο του 2020, όλοι οι εταίροι θα διαθέτουν ένα αρχείο ψηφιοποιημένου υλικού, μοναδικό εργαλείο για τους ερευνητές αλλά και για τους πολίτες, άμεσα και δωρεάν. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι οι εταίροι έχουν ήδη κατορθώσει να πληροφορήσουν το κοινό σχετικά με το έργο σε 55 χώρες κυρίως χάρη στην λειτουργία της Πλατφόρμας του Έργου https://www.digital-herodotus.eu/, αλλά και λόγω της  ευρείας χρήσης των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο