Β’ Κύκλος Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφίων Ωφελουμένων Ανέργων
Δελτία Τύπου Έργα Προσκλήσεις

Β’ Κύκλος Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφίων Ωφελουμένων Ανέργων

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν. Αιγαίου  ανακοινώνει την έναρξη του Β’ Κύκλου Υποβολής αιτήσεων υποψηφίων ωφελουμένων στο πλαίσιο της Πράξης «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» (κωδικός ΟΠΣ 5123953) έως και τις 30 Ιουνίου 2023, για την ένταξή τους σε Δράσεις Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης στις παρακάτω τρεις ειδικότητες:

• Σερβιτόρος,
• Οροφοκόμος και
• Υπάλληλος Υποδοχής Ξενοδοχείου

Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους που κατοικούν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Δωδεκάνησα και Κυκλάδες), είναι ηλικίας από 29 έως 64 ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης και κατέχουν ενεργό δελτίο ανεργίας.

Για την αναλυτική πρόσκληση και υποβολή αιτήσεων στον παρακάτω σύνδεσμο: https://katartisi.readsa.gr/

Μετάβαση στο περιεχόμενο