Τέταρτη Συνάντηση των Τοπικών Ενδιαφερόμενων Μερών του έργου RECREATE
Recreate Δελτία Τύπου Έργα

Τέταρτη Συνάντηση των Τοπικών Ενδιαφερόμενων Μερών του έργου RECREATE

 

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 22 Μαΐου 2020 μέσω τηλεδιάσκεψης η τέταρτη Συνεδρίαση της Τοπικής Ομάδας Ενδιαφερόμενων Μερών (LOCAL STAKEHOLDERS GROUP MEETING – LS) και της ομάδας έργου της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου –ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., στο πλαίσιο του έργου “REinforce Competitiveness of REgionAl Transport SMEs” (Βελτίωση ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών σε επίπεδο περιφερειών), που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG EUROPE 2014-2020.

Το έργο RECREATE έχει ως τελικό στόχο να συντάξει οδηγίες για την κάθε περιφέρεια που συμμετέχει σε αυτό σχετικά με τον καλύτερο τρόπο στήριξης, καθοδήγησης και χρηματοδότησης των Μικρο-Μεσσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών, ώστε να ενισχυθεί η παραγωγικότητα και η καινοτομία τους, προκειμένου να επωφεληθούν από τις αναδυόμενες ευκαιρίες της αγοράς, όπως η ζήτηση για νέες μορφές κινητικότητας, τα ηλεκτρικά οχήματα, η έξυπνη κινητικότητα, κλπ. Το έργο επικεντρώνεται σε τρία σημεία που αφορούν τις ΜΜΕ:

• να ενισχύσει την ικανότητα καινοτομίας τους

• να βελτιώσει την πρόσβαση τους στην αγορά και την παραγωγή και

• να βελτιώσει τα συστήματα χρηματοδότησης τους.

Επί του παρόντος, το έργο RECREATE βρίσκεται προς το τέλος της πρώτης φάσης του, έχοντας ολοκληρώσει και με τη σημαντική συμβολή της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ Α.Ε. την έκθεση αναφοράς για την «Ανταγωνιστικότητα των ΜμΕ που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των μεταφορών» στις πέντε Ευρωπαϊκές Περιφέρειες-μέλη του εταιρικού σχήματος του έργου: West Midlands (Ηνωμένο Βασίλειο), Περιφέρεια της Campania (Ιταλία), Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Ελλάδα), Λιθουανία και Νοτιοδυτική Oλτένια (Ρουμανία). Έχει ξεκινήσει επίσης και η καταγραφή των Καλών Πρακτικών όσον αφορά στις μεταφορές στις εν λόγω περιφέρειες, οι οποίες θα αποτελέσουν και την βάση για το Σχέδιο Δράσης που θα κληθεί να εκπονήσει ο καθένας από τους συμμετέχοντες εταίρους.

Στην 4η αυτή συνάντηση, συνομίλησαν ηλεκτρονικά ο Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών Νοτίου Αιγαίου, κ. Γιάννης Θεμέλαρος, ο Πρόεδρος της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ Α.Ε. και Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Νοτίου Αιγαίου κ. Χρήστος Μπάρδος, η κα Μαίρη Παπανδρέου, Υπεύθυνη του Παραρτήματος ΙΜΕΤ-ΕΚΕΤΑ Ρόδου, ο κ. Βαγγέλης Αραγιάννης, Στέλεχος της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Νοτίου Αιγαίου, ο κ. Λουκάς Γκουρτσογιάννης, Καπετάνιος και μέλος της ΚΟΙΝΣΕΠ Ιστία Αιγαίου καθώς και στελέχη της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ Α.Ε.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με έναν σύντομο χαιρετισμό από τους κκ. Θεμέλαρο και Μπάρδο, οι οποίοι αναφέρθηκαν στις αντίξοες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί και για τον κλάδο των μεταφορών από την πανδημία του COVID-19 και τόνισαν την προσπάθεια που καταβάλει και τη στήριξη που προσφέρει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στις πληττόμενες ΜμΕ του κλάδου προκειμένου να ανταπεξέλθουν στη νέα αυτή κρίση. Δεν παρέλειψαν να επισημάνουν τη σημασία έργων όπως το RECREATE για την αξιοποίηση όλων των πιθανών πηγών χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους.

Εν συνεχεία έγινε μία περιληπτική αναφορά στους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου, ακολουθούμενη από μια αναλυτική παρουσίαση της χαρτογράφησης της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ του τομέα μεταφορών που πραγματοποιήθηκε σε ολόκληρη την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αποτυπώνοντας και καταγράφοντας πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα στοιχεία, ειδικά αναφορικά με τη νησιωτικότητα της Περιφέρειας μας.

Έπειτα τον λόγο έλαβε η κα Παπανδρέου, η οποία παρουσίασε εν συντομία το ερευνητικό έργο που το Ινστιτούτο Μεταφορών υλοποιεί στην Περιφέρεια με βάση την Ρόδο, ενώ ο κ. Αραγιάννης από την Σύρο αναφέρθηκε στην πιθανή επιρροή που μπορεί να έχει το έργο στο τρέχον Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Νοτίου Αιγαίου ή σε αυτό της επόμενης προγραμματικής περιόδου. Κλείνοντας την τηλε-συνάντηση, ο κ. Γκουρτσογιάννης παρουσίασε εκτενώς τη δράση της ΚΟΙΝΣΕΠ Ιστία Αιγαίου, η οποία πραγματοποιεί φιλικές προς το περιβάλλον μεταφορές προϊόντων με ιστιοφόρο στο Αιγαίο και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, αποτελεί και μία από τις καλές πρακτικές που θα υποβληθούν στο πλαίσιο του RECREATE για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Το έργο RECREATE χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος INTERREG EUROPE 2014-2020 κατά 85% από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις και τα παραδοτέα του έργου στην επίσημη ιστοσελίδα του: www.interregeurope.eu/recreate/

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο