Ορθή Επανάληψη των Διαγωνισμών 1992/28-02-2014 και 1993/28-02-2014 στα πλαίσια του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΝ»
Προσκλήσεις

Ορθή Επανάληψη των Διαγωνισμών 1992/28-02-2014 και 1993/28-02-2014 στα πλαίσια του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΝ»

Στον Πρόχειρο διαγωνισμό με τίτλο «Εκκίνηση Διαβούλευσης και διερεύνηση του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης στο Νότιο Αιγαίο» στο άρθρο 19 Στάδιο 1 σελίδα 27, εκ παραδρομής δεν είχε επαναληφθεί η ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών που είναι η 17/03/2014 και ώρα 13:00 μ.μ.

Στον Πρόχειρο διαγωνισμό με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Αναπτυξιακής Εταιρείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – Ενεργειακή Α.Ε. Νοτίου Αιγαίου σε δράσεις δημοσιότητας» στο άρθρο 20 – Στάδιο 1 Σελίδα 26, εκ παραδρομής δεν είχε επαναληφθεί η ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών που είναι η 17/03/2014 και ώρα 13:00 μ.μ.

Συνημμένα επισυνάπτονται οι διορθωμένες προσκλήσεις ενδιαφέροντος των διαγωνισμών.

Συνημμένα αρχεία: 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΝ_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Πρόσκληση για διαβούλευση και εξωτερικό-εσωτερικό περιβάλλον ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛ…

Μετάβαση στο περιεχόμενο