Ανακοίνωση Οριστικού Μητρώου Ωφελουμένων (B’ Κύκλος)
Δελτία Τύπου Έργα

Ανακοίνωση Οριστικού Μητρώου Ωφελουμένων (B’ Κύκλος)

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. δημοσιεύει το οριστικό μητρώο ωφελουμένων για συμμετοχή σε Δράσεις Συμβουλευτικής-Κατάρτισης-Πιστοποίησης της Πράξης «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» (κωδικός ΟΠΣ 5123953), για τον B’ Κύκλο.

Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο