Tourismo

Τίτλος Έργου: TOURISMO – TOURism Innovative and Sustainable Management of flOwsEuro-MED0200900

Περιγραφή Έργου: Ανάπτυξη και ενίσχυση της έρευνας, της καινοτομίας και της υιοθέτησης προηγμένων τεχνολογιών για την ενίσχυση του βιώσιμου τουρισμού.

Επικεφαλής έργου: Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε

Εταιρικό σχήμα:
1. Development Agency of South Aegean Region, Elláda (EL)
2. University of Florence, Italia (IT)
3. Foundation for Research and Innovation, Italia (IT)
4. Valenciaport Foundation for research, promotion and commercial studies of the Valencian Region, España (ES)
5. Development Agency Of Lemesos, Kypros (CY)
6. Varna Economic Development Agency, Bulgaria (BG)
7. Public Institution RERA S.D for Coordination and Development of Split Dalmatia County, Hrvatska(HR)
8. Malta Regional Development and Dialogue Foundation, Malta (MT)
9. KiNNO Innovation Intermediaries LTD, Elláda (EL)
10. Santa Maria la Real Foundation of Historical Heritage, España(ES)

Αντικείμενο έργου: Η τουριστική βιομηχανία, στα προ πανδημίας χρόνια, εστίαζε σχεδόν αποκλειστικά στην ανάπτυξη, με ελάχιστη ανησυχία για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στα εδάφη, με αποτέλεσμα οι επίμονες προκλήσεις, όπως ο υπερτουρισμός, να συνεχίζουν να επηρεάζουν τους προορισμούς και τις κοινότητες σε όλη την περιοχή της Μεσογείου. Το έργο TOURISMO αναγνωρίζει ότι η στροφή προς έναν συνειδητό και βιώσιμο τουρισμό απαιτεί καινοτόμες προσεγγίσεις, συμμετοχή διαφόρων φορέων του οικοσυστήματος, βελτίωση της τουριστικής εμπειρίας και ισχυρότερη δέσμευση των τελικών χρηστών.

Στόχοι έργου: Το έργο TOURISMO στοχεύει στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες που προσφέρουν νέες λύσεις και υπηρεσίες για την παρακολούθηση και τη διαχείριση των τουριστικών ροών. Αξιοποιώντας τα θεμέλια που έθεσε ο προκάτοχός του, το έργο HERIT-DATA, το έργο TOURISMO θα συνεχίσει την ενίσχυση της καινοτομίας μέσω νέων μεθοδολογιών και εργαλείων σε περιοχές με υψηλή τουριστική πίεση. Ο καλύτερος χειρισμός ροών θα επιτευχθεί μέσω της ανάπτυξης ενός συστήματος παρακολούθησης και λήψης αποφάσεων με τη δημιουργία Δομής Διαχείρισης Υποστήριξης και τη δοκιμή της σε 7 πιλοτικές τοποθεσίες στη Μεσόγειο. Η προσέγγιση βασίζεται σε χρήση δεδομένων από διάφορα σύνολα δεδομένων και επιτόπιες τεχνολογίες (π.χ. θερμικές κάμερες, μετρητές ατόμων, drones, ετικέτες) που σχετίζονται με την παρουσία, την πυκνότητα, τις ροές και τις συμπεριφορές των τουριστών, με την υποστήριξη μιας εμπλουτισμένης έκδοσης της πλατφόρμας HERIT-DATA, που αναπτύχθηκε και διαχειρίζεται το Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας. Η συνεργασία ενσωματώνει μια ποικιλία προφίλ τοποθεσιών (περιοχές UNESCO, λιμάνια, κέντρα πόλεων, παραλίες, πολιτιστικά μνημεία, πάρκα κ.λπ.) από 7 ευρωπαϊκές χώρες (GR, IT, ES, CY, BG, HR & MT) και διαφορετικούς ενδιαφερόμενους φορείς της αλυσίδας αξίας (Αναπτυξιακές Εταιρείες, RTO, Επιστημονικοί Εμπειρογνώμονες, Καινοτόμα Ινστιτούτα, Διαμεσολαβητές, ΜΚΟ) που επιτρέπουν τη δοκιμή λύσεων σε διαφορετικά περιβάλλοντα καθώς και αξιοποίηση της προηγούμενης εμπειρίας, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλό βαθμό καινοτομίας.

Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg Euro -MED

Μετάβαση στο περιεχόμενο