Τελευταία συνεδρίαση για την Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Ν. Αιγαίου για το 2014
Διάφορα

Τελευταία συνεδρίαση για την Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Ν. Αιγαίου για το 2014

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 29 Δεκεμβρίου η τελευταία συνεδρίαση της Αναπτυξιακής Εταιρείας Ν. Αιγαίου για το 2014 .

Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου:

*Ορίστηκαν εκπρόσωποι της στις συμπράξεις που συμμετέχει και υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

*Έγινε απολογισμός για την συμμετοχή της στην εκτέλεση των δράσεων που αφορούν την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.

Επίσης, ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρείας Χαράλαμπος Κόκκινος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για την κατάθεση προτάσεων και τη διεκδίκηση 2 συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Συγκεκριμένα: α) «Λειτουργία Περιφερειακού Μηχανισμού Υποστήριξης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων ( ΚΟΙΝΣΕΠ ) για το Νότιο Αιγαίο» και β) «Η επίδραση ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου – Εναλλακτικές προτάσεις για τη μείωση της ανεργίας».

Όπως ανακοινώθηκε, στις αρχές του νέου έτους και στην προσπάθεια της να εισρεύσουν και να αξιοποιηθούν πόροι από ευρωπαϊκά προγράμματα στα νησιά, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Ν. Αιγαίου θα καταθέσει 4 νέες προτάσεις, φιλοδοξώντας να υλοποιήσει τους στόχους της.

Μετάβαση στο περιεχόμενο