Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποστήριξη επιχειρήσεων σε θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας
Δελτία Τύπου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποστήριξη επιχειρήσεων σε θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Η Αναπτυξιακή Εταιρία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “CO-CREATE – Setting up a network of COmpetitive MED Clusters with the contribution of CREATive industriEs”, προσκαλεί ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που εξετάζονται στο πλαίσιο του έργου (κλάδος του επίπλου, των μηχανημάτων και των κατασκευών) να υποβάλλουν αίτηση ώστε να προγραμματιστεί υποστήριξή τους σε θέματα που σχετίζονται με την προστασία και την αξιοποίηση της διανοητικής ιδιοκτησίας. Η υποβολή αίτησης από άτομα/επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε άλλους κλάδους της οικονομίας δεν αποκλείεται.

Η υπηρεσία περιλαμβάνει την εξατομικευμένη υποστήριξη σε θέματα αξιοποίησης και προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων των ατόμων/επιχειρήσεων και παρέχεται δωρεάν.

  • Περιλαμβάνει την απογραφή του διανοητικού κεφαλαίου των επιχειρήσεων και την αποτύπωση των απαραίτητων ενεργειών και βημάτων για την προστασία και αξιοποίηση της διανοητικής ιδιοκτησίας τους πάντα σε συνάφεια με τις ανάγκες τους (π.χ. βήματα για την κατοχύρωση και αξιοποίηση ευρεσιτεχνίας).

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Υποστήριξη μπορούν να λάβουν άτομα/επιχειρήσεις οι οποίες

  • Επιθυμούν να διερευνήσουν τις δυνατότητες αξιοποίησης και προστασίας κάποιας μορφής διανοητικής ιδιοκτησίας (π.χ. ευρεσιτεχνία, copyright, εμπορικό σήμα, βιομηχανικό σχέδιο),
  • Αξιοποιούν κάποια μορφή διανοητικής ιδιοκτησίας και θέλουν να προχωρήσουν σε ενέργειες προστασίας της

Ενδεικτικές επιχειρήσεις που μπορούν να υποβάλουν αίτηση

  • Όσες λειτουργούν ως ατομικές επιχειρήσεις ή με άλλη νομική μορφή, όπως Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε., ή με άλλες νομικές μορφές συνεργατικής επιχειρηματικότητας (π.χ συνεταιρισμοί).

Η υπηρεσία θα παρέχεται κατόπιν συνεννόησης της επιχείρησης με τον Σύμβουλο.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων και διαδικασία επιλογής επιχειρήσεων

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν έως και την Παρασκευή 16/03/2018 στον σύνδεσμο

https://goo.gl/forms/gQeZUhx7x0cjgMHZ2

Συνολικά προβλέπεται να ωφεληθούν από την υπηρεσία 20 επιχειρήσεις. Ο αριθμός ωστόσο δεν είναι περιοριστικός.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του έργου CO-CREATE (https://co-create.interreg-med.eu/) ή την ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Εταιρίας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. (http://www.readsa.gr/) ή να έρθουν σε απευθείας επικοινωνία με τον κ. Νίκο Χαλκιά στο τηλέφωνο 22410 70171, καθώς και στο e-mail nc@exelixis.net.gr.

Μετάβαση στο περιεχόμενο