Απολογισμός δράσεων περιόδου 01/09/2014-31/12/2015
Δελτία Τύπου

Απολογισμός δράσεων περιόδου 01/09/2014-31/12/2015

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«Επιστημονική και Τεχνική Υποστήριξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την υλοποίηση έργων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας»

ΔΡΑΣΕΙΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαχείριση ηλεκτρονικής εφαρμογής του Ο.Π.Σ. για τα 27 έργα/ ΕΣΠΑ 2007 – 2013, νησιών Δωδεκανήσου, με Τελικό Δικαιούχο την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Κατά την διάρκεια της περιόδου αναφοράς συντάθηκαν και υποβλήθηκαν προς τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές:

 • «Εξαμηνιαία Δελτία Παρακολούθησης Έργων» (67)
 • «Δελτία Δήλωσης Δαπανών» (142)
 • «Τροποποιημένα Τεχνικά Δελτία Υποέργων» (36)
 • «Δηλώσεις Ολοκλήρωσης Έργων» (6)

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Διαχείριση ηλεκτρονικής εφαρμογής του Ο.Π.Σ. για τα έργα / ΕΣΠΑ 2014 – 2020, νησιών Δωδεκανήσου, με Τελικό Δικαιούχο την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Κατά την διάρκεια της περιόδου αναφοράς συντάθηκε και υποβλήθηκε προς την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή το Τεχνικό Δελτίο για την ένταξη του Έργου: Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΩΣ ΕΤΑΙΡΟΣ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ή/ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Sha.p.e.s. (Πρόγραμμα MED 2007-2013)- Εταίρος ΑΕΠΝΑ

 • Διοργάνωση τριημέρου τεχνικών συναντήσεων μεταξύ των μελών του εταιρικού σχήματος του έργου στην Ρόδο (30/09-2/10/2014)
 • Διοργάνωση ενός Εκπαιδευτικού Εργαστηρίου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας για ΜμΕ στο νησί της Κω (01/12/2014).
 • Συμμετοχή και εκπροσώπηση της εταιρείας στη συνάντηση της Συντονιστικής και Επιστημονικής Επιτροπής του έργου στη Θεσσαλονίκη (18-19/12/2014)
 • Συμμετοχή και εκπροσώπηση της εταιρείας στο Συνέδριο Κλεισίματος του έργου στις Βρυξέλλες (24-25/03/2015).
 • Επιτόπιος έλεγχος οικονομικού και φυσικού αντικειμένου του έργου από την αρμόδια Αρχή Πιστοποίησης και επίσημο κλείσιμο του έργου (25/09/2015).

 

ΕΝΕΡΓΕΙΝ (Πρόγραμμα Στρατηγικών σχεδίων Ελλάδα-Κύπρος)- Εταίροι ΑΕΠΝΑ, ΠΝΑ

 • Συντονισμός και διαχείριση του συνόλου του έργου ως Επικεφαλής Εταίρος.
 • Δράσεις δημοσιότητας του έργου (ραδιοφωνικό σποτ  καιvideo-παρουσίαση έργου).
 • Υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας και εκπαίδευσης στο Νότιο Αιγαίο (ανέβασμα εκπαιδευτικού υλικού για ενεργειακά θέματα σε ηλεκτρονική πλατφόρμα και πραγματοποίηση 3 επιμορφωτικών σεμιναρίων Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με θέμα την εξοικονόμηση ενέργειας προς εκπαιδευτικούς σε Ρόδο, Κω, Κάλυμνο)
 • Διαβούλευση για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη (Ημερίδα Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης 05-06-2015) και διερεύνηση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος φορέων χάραξης βιώσιμης ενεργειακής ανάπτυξης στο Νότιο Αιγαίο.
 • Συμμετοχή και εκπροσώπηση της εταιρίας στο Διεθνές Συνέδριο για την εξοικονόμηση Ενέργειας και ΑΠΕ στην Κύπρο(12-14/10/2015).

 

ΑΚΤΗ (Πρόγραμμα Ελλάδα-Κύπρος)- Εταίρος ΠΝΑ

 • Σχεδιασμός, κατασκευή και διαχείριση της επίσημης ιστοσελίδας του έργου:www.akti.eu
 • Σχεδιασμός και παραγωγή του έντυπου επικοινωνιακού υλικού του έργου.
 • Οργάνωση διαβουλεύσεων με τοπικούς φορείς καθ’ όλη την διάρκεια του έργου για συλλογή απόψεων και συζήτηση των προσωρινών ευρημάτων της έρευνας.
 • Συμμετοχή στην διαμόρφωση των Σχεδίων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης για την παράκτια ζώνη της Ρόδου.
 • Διεξαγωγή επιστημονικής ημερίδας για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου (21/11/2014).

 

GASTRONOMY NET (Πρόγραμμα Ελλάδα-Κύπρος)- Εταίρος ΠΝΑ

 • Δημοσιεύσεις, καταχωρήσεις σε τοπικά ΜΜΕ, καθώς και ενημέρωση της επίσημης ιστοσελίδας του έργου:www.gastronomynet.eu
 • Δημιουργία φυλλαδίων, αφισών, προωθητικού υλικού για την ανάδειξη και προβολή της Περιφέρειάς μας ως γαστρονομικό προορισμό.
 • Ολοκλήρωση της μελέτης (βιωσιμότητας/σκοπιμότητας, κατασκευής) για την δημιουργία του Δημοπρατηρίου, προκειμένου οι παραγωγοί να πουλούν χωρίς μεσάζοντες τα προϊόντα τους.
 • Ολοκλήρωση της μελέτης για κατασκευή Κέντρου Νοτιοπελαγίτικης Οινογαστρονομίας, στο οποίο ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για τα τρόφιμα και τα ποτά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αλλά και για δράσεις που αφορούν τον γαστρονομικό τουρισμό.

 

«Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης Ενεργητικών Πολιτικών Υποστήριξης και Προαγωγής της Ενσωμάτωσης Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων στην αγορά εργασίας του τουριστικού τομέα της Δωδεκανήσου» (ΤΟΠ.Ε.Κ.Ο)

 • Παροχή ολοκληρωμένων εξειδικευμένων υποστηρικτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στους ωφελούμενους με σκοπό την προώθηση σε θέσεις απασχόλησης ή την έναρξη της δικής τους επιχειρηματικής δράσης στη Ρόδο στο Κέντρο Πληροφόρησης και Υποστήριξης της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ Α.Ε.
 • Κατάρτιση ατομικών σχεδίων δράσης για τους ωφελούμενους

 

«Στήριξη ανέργων και αγροτών για την προώθηση στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα στα Δωδεκάνησα» (ΤΟΠ.Σ.Α.)

 • Υλοποίηση διαδικτυακής πύλης ενημέρωσης που εντάσσεται στην συγκεκριμένη πράξη (http://www.dodise.gr/ )
 • Δημιουργία βάσης δεδομένων στη λογική του e-partenariat
 • Εντοπισμός, προσέγγιση, ενημέρωση των ενδιαφερομένων ανέργων και επιλογή των 110 ωφελουμένων που εντάχθηκαν στο έργο και διάγνωση των αναγκών τους στο πλαίσιο 1 ατομικής συνεδρίας ανά ωφελούμενο στην Ρόδο και στην Κάλυμνο
 • Υλοποίηση μιας Ημέρας Καριέρας στις 10/08/2015 προς ενημέρωση τόσο από την πλευρά των επιχειρήσεων για την στοχευμένη προβολή των αναγκών τους σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και από την πλευρά των υποψήφιων ωφελούμενων για την απόκτηση σαφούς άποψης των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας

 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ Π.Ν.ΑΙ.

ΥΠΟΕΡΓΟ 6 (ΥΕ 6): «ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ» – ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΕΠΝΑ

Υποστήριξη της Δ/νσης Τουρισμού της ΠΝΑ καθ’ όλη την διάρκεια του έργου:

 • στην παρακολούθηση & διαχείριση του Φυσικού Αντικειμένου του Έργου
 • στην παρακολούθηση και διαχείριση του Οικονομικού Αντικειμένου του Έργου
 • στον συντονισμό επιμέρους δράσεων & παραδοτέων Υποέργων Φορέων Υλοποίησης του Έργου
 • στην Διαρκή Επικαιροποίηση/Εναρμόνιση και Ανταπόκριση στις απαιτήσεις της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς, της Στρατηγικής Marketing & Επικοινωνίας του Σχεδίου Τουριστικής Προβολής καθ’ όλη την διάρκεια του Έργου.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΩΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΝΑ

 • Πρόγραμμα Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2009-2014: 1 πρόταση με συνολικό Π/Υ 582,09€
 • Πρόγραμμα «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας»: 1 πρόταση με τίτλο «Κοινωνική Συνεργασία Νοτίου Αιγαίου»
 • Πρόγραμμα INTERREG EUROPE: 1 πρόταση με Π/Υ για την εταιρεία000€.
 • Πρόγραμμα MED INTERREG: 3 προτάσεις με Π/Υ για την εταιρεία419,15€.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

 • Πρόγραμμα «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας»: πρόταση με τίτλο «Κοινωνική Συνεργασία Νοτίου Αιγαίου»
 • Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Επιτροπής–ΓΓ Δικαιοσύνης «Πρόσκληση Δάφνη- επιδοτήσεις για την υποστήριξη διακρατικών σχεδίων για την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και της σεξουαλικής βίας κατά των γυναικών»: 1 πρόταση με τίτλο «EMBRACE»
 • Πρόγραμμα MED INTERREG: 6 προτάσεις με συνολικό Π/Υ για την ΠΝΑ187.326,7€
Μετάβαση στο περιεχόμενο